Welcome to Xiang Wei Xuan!

Welcome to Xiang Wei Xuan!

Hunan Food Meets Guilin Rice Noodles

Contact Form

Xiang Wei Xuan
Cuisines
Asian Szechuan Chicken Noodles
Business Hours
Mon & Tue: 11:00 AM - 9:00 PM
Wed: Closed
Thu - Sun: 11:00 AM - 9:00 PM